Výroba

Z praxe velmi dobře víme, že oblast výroby má v každém podniku svá specifika. Proto modul výroba vždy upravujeme na míru potřebám jednotlivých zákazníků.

Činnosti modulu Výroba

 • Plán prodeje lze pořídit ručně, nebo jej načíst z modulu ODBYT, kde vznikl na základě evidovaných objednávek.
 • Plán výroby vznikne optimalizací plánu prodeje podle optimálních výrobních dávek. Plán výroby je rozdělen po jednotlivých dnech na výrobní zakázky.
 • Pořízení a údržba číselníku výrobních operací.
 • Pořízení a údržba výrobních procesů.
 • Tisk výrobní dokumentace (výdejky ze skladů, předávací protokoly, příjemky do skladů, pracovní lístky, technologické postupy, návody na seřízení).
 • Sledování výrobního procesu. Evidování zahájení a ukončení výrobních operací, zadání kdo kolik udělal, předávání mezi výrobními operacemi a sklady.
 • Modelování výrobního procesu na základě změn THN bez zásahu na právě platné a používané normy.
 • Pořízení a údržba systému rozpouštění režijních nákladů do ceny výrobku.

Výstupy modulu Výroba

 • Denní, měsíční, kvartální a roční sumarizace:
  • toho, co bylo vyrobeno
  • plánovaná a skutečná spotřeba surovin (množství i cena)
  • plánovaná a skutečná spotřeba práce (množství i cena)
  • plánovaná a skutečná vnitropodniková cena výrobku (bez i s rozpuštěnými režijními náklady)
 • Statistické chronologické přehledy spotřeby surovin a práce.

Konstantní údaje

Systém vyžaduje během vyhodnocovaného období mít neměnnou normu materiálovou i pracovní co do množství i ceny. Vhodné je měnit normy vždy k 31.12. tak, abychom mohli vyhodnocovat celý rok podle stejných kriterií. Pro tvorbu prodejní ceny je podstatný přehled skutečných nákladů na výrobu a ten je k dispozici průběžně.

Řešené problémy

 • Systém automaticky vytváří výdejky na příslušných skladech.
 • Systém dokáže automaticky evidovat a používat příruční sklady na dílnách.
 • Systém si dokáže poradit s odpadem obsaženým v surovině (vyžaduje provádět rozbory vzorků jednotlivých dodávek).
 • Systém dokáže používat odpad z výrobní operace jako polotovar.
 • Systém dokáže definovat trvalé výrobní operace, jejichž provádění se řídí minimálním a maximálním stavem vyráběného produktu na skladě.
zpět nahoru